Ogólnopolski konkurs dla szkół gastronomicznych

Opublikowano: 13-05-2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni

oraz Fundacja Klubu Szefów Kuchni

zapraszają do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół gastronomicznych, tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do udziału w ogólnopolskim finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres:

Biuro Konkursu 

Widoczna 101/1

04-661 Warszawa.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 16 czerwca 2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (www.osskic.org.pl) Fundacji Klubu Szefów Kuchni http://www.klubszefowkuchni.pl/ oraz na portalu www.newsgastro.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Artur Wawer

E-mail: produktycertyfikowane@gmail.com

Tel: 513 122 428

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1 Wykaz polskich produktów

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 Formularz dotyczący Pracy

Załącznik nr 4a Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 4b Oświadczenie małoletniego Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 5  Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na udział w Konkursie

Załącznik nr 6  Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na udzielenie licencji

Załącznik nr 7  Oświadczenia dotyczące udzielenia licencji i wykonywania praw zależnych

Załącznik nr 8  Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 9  Zgoda przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika Konkursu na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 10  Szczegółowe zasady przebiegu Etapu II Konkursu

Załącznik nr 11 Szczegółowe zasady przebiegu Etapu III Konkursu