Jesteś na stronie Nota prawna

Nota prawna portalu NEWSGASTRO.PL

1. Niniejszy serwis został przygotowany przez MD SYSTEM BIS Sp. z o.o.  z siedzibą w Jawczycach i jest przeznaczony dla odbiorców w Polsce. 

2. Wszelkie prawa do serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy chronione są przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, ze zm.). 

3. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach  przy ul. Piastowskiej 65 , NIP: 1182152979 / REGON: 368229855 

4. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów o jakich mowa w ust. 3, w tym drukowanie, kopiowanie, może odbywać się w celach niekomercyjnych do użytku prywatnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez  MD SYSTEM BIS Sp. z o.o.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. 

5. MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. 

6. MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. 

7. MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.  mapa hybrydowa MD SYSTEM BIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. 

8. MD SYSTEM BIS Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania z serwisu lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów.