Gotowanie kluczem do sukcesu?

Opublikowano: 06-11-2017

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych realizuje projekt PO WERVET „Gotowanie kluczem do sukcesu” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 96 456,00€.

W projekcie bierze udział 36 uczniów oraz 4 nauczycieli – przedmiotów zawodowych i języka angielskiego. Zakłada on między innymi wsparcie uczniów w obszarze zawodowym poprzez zdobycie nowych umiejętności, a tym samym zwiększenie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy.

20170612_112630

Wyjazd na praktyki poprzedzony był długimi przygotowaniami, które obejmowały naukę języka angielskiego, włoskiego, spotkanie z psychologiem. Niezwykle ważne dla uczestników było również przygotowanie kulturowe, co okazało się możliwe dzięki współpracy z bielskimi restauracjami, międzyinnymi Ristorante, Al Caminetto. W restauracji AlCaminetto właściciel Ricardo opowiedział o swojej pasji, czyli kuchni włoskiej oraz pokazywał tradycyjne surowce i półprodukty. Uczestnicy mieli też okazję wspólnie sporządzić potrawy kuchni włoskiej, które następnie wszyscy degustowali, w tym prosciutto, pancetta, owoce morza, makarony, risotto. Nie obyło się także bez pysznej pizzy na cienkim cieście!

20170615_172059

W ramach projektu uczniowie wyposażeni zostali w kompletny strój kucharski, który już wykorzystali podczas diagnozy wstępnej, której celem było zidentyfikowanie umiejętności posiadanych przez uczestników projektu, co również pozwoli dokonać właściwej ewaluacji projektu. Praktyki w ramach projektu PO WERVET ’’Gotowanie kluczem do sukcesu’’, to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, to także, jak relacjonują uczestnicy i uczestniczki, okazja do doskonalenia kompetencji językowych oraz okazja do poznawania innej kultury i tradycji, pokonywania słabości, otwierania się na ludzi i nowe doświadczenia. Obecnie już druga grupa 18 uczniów drugiej klasy technik żywienia i usług gastronomicznych przebywa na praktykach zawodowych w Riminii, gdzie pod okiem mistrzów kuchni włoskiej doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

20170619_164657