Nauczyciele kształcili się w BRIGHTON

Opublikowano: 31-01-2018

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w ramach projektu POWER Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pt.: „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” podnosili swoje kwalifikacje zawodowe podczas dwutygodniowego  pobytu w Brighton, w Wielkiej Brytanii. Kadra uczestniczyła w kursie języka angielskiego w Brighton Language College. 

Zdobyte podczas kształcenia umiejętności i doświadczenia nauczyciele wykorzystują obecnie w pracy zawodowej z młodzieżą klas technikum na lekcjach technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, technologii sporządzania potraw i napojów, procesów technologicznych w gastronomii oraz z uczniami branżowej szkoły I stopnia o profilu kucharz. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem źródeł anglojęzycznych, m.in. ze stron internetowych i branżowej literatury. Efekty pracy można było poznać w czasie lekcji pokazowych, przeprowadzanych sukcesywnie po powrocie z kursów zagranicznych. 

Absolwenci bielskiego Gastronoma coraz częściej podejmują pracę poza granicami kraju. Nauczyciele wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, stale szkolą się, a udział w projekcie doskonale im to umożliwił.