Winobranie 2017 – niewielkie, ale cieszy

Opublikowano: 17-10-2017

Tegoroczne winobranie dobiegło końca niespotykanie wcześniej i w wielu winnicach zakończyło się już całkowicie w ostatnich dniach września. Łącznie w roku 2017 można będzie liczyć na wino dobrej lub bardzo dobrej jakości, jednak będą to stosunkowo niewielkie zbiory.

Jak podaje Niemiecki Instytut Wina (DWI) ostatnie szacunki dotyczące uzyskanego moszczu w całych Niemczech wskazują na około 7,5 mln hektolitrów. Stanowi to o 18 procent mniejszą ilość w stosunku do roku ubiegłego oraz od średniej z ostatnich dziesięciu lat rzędu, która wynosiła około 9 mln hektolitrów.

Wyniki zbiorów podlegają natomiast znacznym wahaniom w obrębie regionu lub poszczególnych winnic, w zależności od tego, jak bardzo winorośle ucierpiały w kwietniowych przymrozkach, w których należy upatrywać główną przyczynę mniejszych zbiorów. Do takiej sytuacji przyczyniły się również miejscowe opady gradu oraz niezbędna selekcja winogron w poszczególnych winnicach. 

Tegoroczne ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły do znacznych strat również w wielu krajach Europy. Komisja Europejska szacuje ilość uzyskanego moszczu w całej Europie na ok. 146 mln hektolitrów. Oznaczałoby to najsłabsze ogólnoeuropejskie winobranie od 2000 r. Ilość ta wyniosłaby o 23 mln hektolitrów (14 %) mniej niż w ubiegłym roku i 22 mln hektolitrów (13 %) mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat.

http://newsgastro.pl/wp-content/uploads/2017/10/PM-Zbiory-tabelka.pdf