Dorośli harcerze z ZHP na służbie w związku z epidemią

Opublikowano: 16-03-2020

Dorośli harcerze z ZHP na służbie w związku z epidemią COVID-19

Harcerki i harcerze z Zawiercia, Poznania, Jastrzębia-Zdroju, Radomska, Szczecina, Włocławka, Kępna i wielu innych miejscowości wspierają głównie seniorów: robią zakupy, aby osoby w podeszłym wieku nie musiały wychodzić z domu. W Sulejówku harcerze pomagają w rozwieszaniu plakatów informacyjnych. Harcerka z Knurowa nagrała bajkę dla dzieci, w której tłumaczy im obecną sytuację. A to tylko niektóre z przykładów służby, którą pełnią pełnoletni członkowie ZHP.

„Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim” – każda harcerka i każdy harcerz zna ten punkt Prawa Harcerskiego. Widząc potrzebę, harcerki i harcerze chcą na nią czym prędzej odpowiedzieć. Tak również stało się w przypadku pandemii koronawirusa – pełnoletni członkowie Związku Harcerstwa Polskiego ruszyli do służby, aby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Harcerstwo to ruch, który uczy odpowiedzialności za siebie i innych. To właśnie dlatego harcerkom i harcerzom tak łatwo przychodzi niesienie bezinteresownej pomocy. Od kilku dni w całym kraju pełnoletni członkowie Związku Harcerstwa Polskiego pomagają, jak tylko mogą w tym trudnym czasie.

Jednym z pól służby, którego podejmują się pełnoletni członkowie ZHP, jest pomoc osobom starszym, które często potrzebują wsparcia chociażby w zrobieniu zakupów. W takiej pomocy najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo – przede wszystkim seniorów. Harcerki i harcerze starają się kontaktować z takimi osobami telefonicznie czy zostawiać zakupy pod drzwiami, aby zredukować ryzyko płynące obecnie z bezpośredniego kontaktu między osobami młodymi a starszymi. Przed rozpoczęciem służby upewniają się, czy osoba, której chcą pomóc, czuje się dobrze (nie wykazuje objawów chorobowych) oraz czy nie znajduje się w grupie ryzyka.

Służba pełnoletnich członków ZHP to także opieka nad dziećmi znajomych rodzin, którzy pracują w ochronie zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, personelu medycznego, farmaceutów). Często podczas dyżurów osoby te nie mają z kim zostawić swoich pociech i pomoc ta jest niezwykle cenna.

Instruktorzy harcerscy dbają także o rozwój harcerek i harcerzy – organizują zbiórki on-line, proponują im wiele rozwijających aktywności, które mogą być wykonane bez wychodzenia z domu. Na specjalnie stworzonym wydarzeniu „A gdy zbiórek nie ma…” na portalu Facebook harcerki i harcerze z całej Polski dzielą się pomysłami na to, jak produktywnie wykorzystać czas spędzany w domach. Kadra ZHP wspiera również szkołę w zakresie edukacji  – instruktorzy prowadzą korepetycje on-line, aby dbać o wszechstronny rozwój harcerek i harcerzy.

Ważnym aspektem harcerskiej służby jest też przekazywanie informacji – rzetelnych i pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Jako największa wychowawcza organizacja w Polsce, Związek Harcerstwa Polskiego posiada możliwość dotarcia z aktualnymi informacjami do dużej liczby młodych osób. Dzięki temu mają one pełny ogląd sytuacji oraz wiedzą, jak postępować. Harcerki i harcerze przekazują te informacje za pomocą mediów społecznościowych, ale również rozwieszają oni plakaty.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 000 dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności i zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.

hm. Martyna Kowacka – rzeczniczka prasowa ZHP

rzecznik@zhp.pl, tel. 601 246 164