Jesteś na stronie Polityka prywatności

Polityka prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych jest MD System Bis Sp. z o. o. z siedzibą w Jawczycach, 05-850, ul. Piastowska 65, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000693756, posiadająca numer NIP 1182152979. 
 1. Zbierane dane osobowe to:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • telefon

Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub kontaktu z klientem 

 1. Użytkownik może skontaktować się w sprawie danych osobowych z MD System Bis Sp. z o. o.   za pomocą:
 • pisząc na adres e-mail: newgastro@newgastro.pl
 • formularz rejestracji/zapytania na stronie www.newgastro.pl
 • dzwoniąc pod numer telefonu: 533 355 792
 1. Dane przetwarzamy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie zgody, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,
 • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, 
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na spółce obowiązków prawnych,
 • art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki, w celu udoskonalania oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości usług oraz informowania o nich klientów, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez spółkę obowiązków prawnych.
 • Art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 1. Użytkownik ma następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe wysyłane przez formularz kontaktowym nie zostaną wykorzystane do profilowania użytkowników w żadnym zakresie.
 2. Dane osobowe przetwarzane w na podstawie zgody będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie MD System Bis Sp. z o. o. będą przechowywane do momentu ustania interesu MD System Bis Sp. z o. o. lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 3. Podanie danych przy  wypełnianiu formularza kontaktowego/rejestracyjnego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwia wysłanie formularza.
 4. Dane mogą zostać udostępnione partnerom handlowym i świadczącym usługi techniczne np. z zakresu usług informatycznych Administratora danych.

Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu newgastro.pl do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora serwisu.

 1. Definicje

Serwis – serwis internetowy newgastro.p

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – MD System Bis Sp. z o. o. z siedzibą w Jawczycach, 05-850, ul. Piastowska 65, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000693756, posiadająca numer NIP 1182152979, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 1. Pliki cookie i inne technologie śledzenia
 1. Gromadzimy dane dotyczące używania Witryn firmowych przez użytkownika za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Plik cookie jest unikalnym kodem numerycznym przenoszonym na komputer użytkownika, aby śledzić jego zainteresowania i preferencje oraz rozpoznawać go podczas ponownych odwiedzin na stronie. Sygnał nawigacyjny jest przezroczystym obrazem graficznym umieszczonym na stronie, w wiadomości e-mail lub reklamie, umożliwiający monitorowanie elementów takich jak aktywność użytkownika i ruch na stronie. Tego rodzaju technologie pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i pozwalają na przedstawienie użytkownikowi treści i funkcji, które prawdopodobnie są dla niego najbardziej interesujące na podstawie analizy kliknięć obrazującej poprzednie aktywności użytkownika w Witrynach firmowych.
 2. Korzystamy z narzędzi Google Display Advertising, a w ramach tego programu korzystamy z funkcji narzędzia Google Analytics, aby 
 • pokazywać użytkownikowi nasze reklamy na innych stronach w oparciu o poprzednie wizyty w Witrynach firmowych oraz 
 • lepiej zrozumieć nasze odsłony oraz wykorzystanie usług reklamowych. W powiązaniu z usługą Google Analytics możemy korzystać z danych z internetowych reklam firmy Google lub danych osób trzecich (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) wraz z narzędziem Google Analytics, aby zrozumieć i usprawniać nasze kampanie marketingowe i treść serwisu
 1. Bezpieczeństwo
 1. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google, odwiedzając stronę http://www.google.com/ads/preferences.  Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były używane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics na stronie blokującej Google Analytics.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 4. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest proaktywnie niemożliwe.
 1. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 1. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Facebook

 1. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie
 2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.