IGHP doradza hotelarzom w kwestii anulacji rezerwacji

Opublikowano: 17-03-2020

 

IGHP rekomenduje hotelarzom stosowanie sprawdzonych dobrych praktyk w kwestii anulacji rezerwacji

Po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą anulacji rezerwacji w hotelach w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przygotowała dla hotelarzy przykłady sprawdzonych działań w sytuacji kryzysowej. Jednocześnie IGHP zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie przez rząd pomocy przedsiębiorcom hotelarskim.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przeanalizowała stosowane w Polsce i w Europie praktyki w zakresie zarządzania kryzysowego. Istotny spadek przychodów w branży jest faktem. Dalszy rozwój sytuacji epidemiologicznej jest nieprzewidywalny, należy zatem rozważyć zróżnicowane rozwiązania w zakresie polityki sprzedażowej w hotelach.

Izba wskazuje na stosowane obecnie dobre praktyki w branży hotelarskiej, m.in:

  1. Zgoda na bezkosztowe anulowanie rezerwacji bezzwrotnych z jednoczesnym uzgodnieniem rezerwacji w późniejszym terminie;
  2. Zgoda na odwołanie przedpłaconych imprez z jednoczesnym uzgodnieniem zatrzymania zaliczki na poczet realizacji w późniejszym terminie;
  3. Bieżące, intensywne kontakty z klientami, w celu zapewnienia realizacji w przyszłości odwołanych rezerwacji;
  4. Indywidualne i elastyczne podejście w zakresie modyfikacji warunków współpracy w okresie kryzysu.

IGHP – jako izba gospodarcza – nie jest upoważniona do wydawania wiążących zaleceń dotyczących polityki sprzedażowej hoteli, dlatego wyżej wskazane praktyki należy traktować jedynie jako przykłady sprawdzonych działań w sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie IGHP zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o spotkanie w celu przedyskutowania form i zakresu pomocy przedsiębiorstwom hotelarskim ze strony rządu. – Znakomita większość hoteli to małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których szacowany spadek przychodów ze sprzedaży usług noclegowych o ok. 20% i więcej, przy dużym udziale kosztów stałych, może spowodować katastrofalne skutki – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

W poniedziałek 9 marca odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rozwoju.

Informacje dodatkowe:

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to efektywna organizacja działająca w branży hotelarskiej. Od 2003 roku jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży.

IGHP dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, będąc reprezentantem branży hotelarskiej w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego).

Więcej informacji na www.ighp.pl oraz na profilu na Facebooku i na LinkedIn.