Wspieramy Ratowników Medycznych

Opublikowano: 10-04-2020

POMOC DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, OD NICH ZALEŻY ZDROWIE I ŻYCIE NAS
I NASZYCH  NAJBLIŻSZYCH
 
Działamy na pierwszej linii frontu.
Fundacja „Polska Świeci Przykładem” prowadzi kampanię pomocową, wspierającą
Ratowników Medycznych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.
Od zabezpieczenia, wyszkolenia i zaopatrzenia zespołów ratunkowych zależy zdrowie
i życie nasze oraz naszych najbliższych. Aktualnie ratownikom brakuje wszystkiego,
zostali odseparowani od rodzin i przyjaciół, pracują pod ogromną presją fizyczną i psychiczną,
ponad siły.

Fundacja koordynuje działania pomocowe w Warszawie dla ponad 1,6 tys. ratowników,
500 lekarzy i pielęgniarek, wykorzystując sieć Wolontariuszy oraz firm współpracujących,
z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa:

 • przygotowujemy i transportujemy posiłki dla ratowników, lekarzy,
 • konfekcjonujemy i dostarczamy PACZKI POLOWE dla Ratowników Medycznych,
 • koordynujemy zakupy i dystrybucję środków ochrony osobistej:
  • maseczki,
  • przyłbice,
  • kombinezony.
 • Projekt jest realizowany dzięki ofiarności darczyńców, którymi są podmioty:  spółki gastronomiczne,
  spółki transportowe, producenci środków ochrony osobistej, operator magazynów oraz korporacje,
  które prowadzą działalność w zakresie hurtowej dystrybucji żywności, chemii, kosmetyków.
  Nieocenioną pomoc dla Fundacji w zakresie wyszukiwania źródeł żywności produkowanej w nadmiarze
  realizują Banki Żywności. Pomoc finansową oferują firmy i instytucje, poprzez wpłaty na rachunek Fundacji.
 • Zadaniem Fundacji jest koordynowanie poprawności rozliczeń darowizn, definiowanie pomocy celowej,
  w taki sposób, żeby potrzebne artykuły dotarły dokładnie do osób i zespołów potrzebujących we właściwym czasie.
  Żadna z osób pracujących przy projekcie „Wspieramy Ratowników Medycznych” nie pobiera wynagrodzenia.
  Najlepszą nagrodą dla nas jest dobre słowo, wsparcie ludzi i firm, które zamieniamy w realną pomoc. 

Razem mamy szansę poprawić jakość pracy ludzi, którzy poświęcają swoje zdrowie dla ratowania drugiego człowieka.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Apelujemy: POMAGAJCIE! POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

Z wyrazami Szacunku
Zarząd Fundacji i Wolontariusze

Polska Świeci Przykładem

Celem Statutowym Fundacji „Polska Świeci Przykładem” jest wspieranie działalności społecznej,
badawczo-rozwojowej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
poprawy bezpieczeństwa publicznego w Polsce i w Europie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację kampanii informacyjnych, pomocowych i zbiórek publicznych.

Kontakt:

sos@polskaswieciprzykladem.pl

Fundacja Polska Świeci Przykładem
REGON: 365703658
NIP: 5272783680
KRS: 0000643152
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Rachunek bankowy do wpłat: Bank Millenium 65 1160 2202 0000 0003 5332 7954