Bezpieczeństwo sanitarne w działalności wypożyczalni

Opublikowano: 10-05-2021

Bezpieczeństwo sanitarne w działalności wypożyczalni gastronomicznych- nowe otwarcie, nowi klienci, standardy wciąż te same!

Profesjonalna działalność gastronomiczna i cateringowa wymaga bezwzględnego zachowania najwyższych standardów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia – materiał autorstwa Członka firmy Gastro Magic.

Regulacje ustawowe nakładają na przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej liczne obowiązki mające zapewnić gwarancje bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumentów. Należy pamiętać o przestrzeganiu właściwego prawa oraz standardów sanitarnych i higienicznych, których naruszanie prowadzi do pociągnięcia przedsiębiorcy oraz osób zarządzających do odpowiedzialności w bardzo szerokim zakresie możliwych konsekwencji. Odpowiedzialność prawna, odszkodowawcza oraz degradacja reputacji marki, pod którą prowadzona jest działalność restauracyjna lub cateringowa wymagają bezwzględnego przestrzegania w/w przepisów, finalnie decydując o bezpieczeństwie biznesowym. 

Prowadzenie działalności restauracyjnej i cateringowej wymaga właściwej organizacji procesu przygotowania, transportu, ekspozycji i wydawania żywności. W tym zakresie partnerem restauracji, hoteli i firm cateringowych są często wypożyczalnie sprzętu gastronomicznego zapewniające zastawę stołową i sprzęt do organizacji imprez. Najczęściej wypożyczany asortyment to: porcelana, sztućce, szkło, bielizna gastronomiczna, wyposażenie bufetów oraz urządzenia kuchenne. Usługa wypożyczenia sprzętu często powiązana jest z jego transportem do Klienta i tu warto nadmienić, że pojazdy wykorzystywane do przewozu sprzętu gastronomicznego i cateringowego także wymagają uzyskania właściwej rejestracji jako pojazdy przeznaczone do tego typu transportu.

Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego jest podmiotem, który na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2015 r, poz. 594 ze zm.) podlega wpisowi do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wypożyczania, magazynowania, mycia i osuszania sprzętu gastronomicznego. Profesjonalna firma wypożyczająca sprzęt gastronomiczny powinna posiadać pomieszczenia pozwalające na magazynowanie sprzętu z wykorzystaniem systemu paletowego, regałów wysokiego składowania, w strefach właściwie wentylowanych, z procesem technologicznym obiegu czystego/ brudnego sprzętu zgodnego z projektem technologicznym opracowanym przez profesjonalną firmę.   

W zakresie mycia zastawy stołowej podstawowe znaczenie ma podział na strefy obiegu sprzętu od momentu jego przyjęcia po zrealizowanej imprezie i dalszej obsłudze procesu jego mycia i osuszania. W tym zakresie wypożyczalnie powinny wykorzystywać profesjonalne zmywarki i atestowane płyny  zapewniające spełnianie wszelkich wymogów sanitarnych i higienicznych.  

Podsumowując, na każdym etapie realizacji usługi wypożyczenia sprzętu gastronomicznego wymagane jest zachowanie standardów jako warunku gwarancji bezpieczeństwa żywienia i żywności spoczywającym na organizatorze imprezy cateringowej. Niestety ze względu na kosztowne inwestycje, praktyka rynkowa często prowadzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy reklamujący się jako profesjonalne wypożyczalnie nie spełniają wymogów zapewniających bezpieczeństwo sanitarne i higieniczne, celowo unikając formalnej rejestracji w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i działając bez zachowania standardów higienicznych i sanitarnych.  

W celu uniknięcia i ograniczenia ryzyka dla restauratora lub właściciela firmy cateringowej,  a także dla klienta docelowego będącego odbiorcą usługi gastronomicznej/ cateringowej zalecamy weryfikację, czy Państwa podwykonawcy świadczący usługi wypożyczenia zastawy i sprzętu gastronomicznego podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez wpis do rejestru oraz wizję lokalną siedziby, w celu oceny warunków sanitarnych i higienicznych.

Materiał autorstwa Członka IGHP firmy Gastro Magic.