Nauczyciel – Mistrzem Młodych Mistrzów – projekt realizowany do 31.08.2012

Opublikowano: 23-05-2011

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „NAUCZYCIEL – MISTRZEM  MŁODYCH MISTRZÓW”. Jest to program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego projektodawcą jest wiodący producent urządzeń gastronomicznych DORA METAL Sp. z o.o. w Czarnkowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy  z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

nauczyciel-mistrzem-mlodych-mistrzow-1

Projekt realizowany od 1 marca 2011 do 31 sierpnia 2012 roku

Odbiorcy  projektu:

Beneficjentami projektu są nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu branży gastronomicznej z terenu całej Polski.

Forma i zakres działań projektu:

KONFERENCJA INAUGURACYJNA:

Projekt rozpoczął  się konferencją inauguracyjną  w dniach 15-16 kwietnia 2011r. w siedzibie firmy DORA METAL w Czarnkowie, podczas której przedstawiona została problematyka kształcenia zawodowego branży gastronomicznej oraz ramy pilotażowego programu doskonalenia praktycznego nauczycieli , zaprezentowane Centrum Techniki Kulinarnej w Warszawie jako miejsce realizacji staży.

DWUTYGODNIOWE STAŻE DLA NAUCZYCIELI INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – realizowane w Centrum Techniki Kulinarnej w Warszawie -80 godzin praktyk zawodowych w realnym środowisku pracy. Na stronie internetowej udostępniony  jest harmonogram, na które będzie można się zgłaszać się pisemnie lub elektronicznie pobierając odpowiednie załączniki  i przesyłając je do Biura Projektu.

Terminy realizacji staży

Staże rozpoczną się w miesiącu maju 2011 i będą trwać w 12 kolejnych cyklach do maja 2012r.

Rekrutacja na staże

Rekrutacja prowadzona jest od 01 marca 2011 do  31 maja 2012 r. na stronie internetowej lub w Biurze Projektu (pierwszeństwo będą miały osoby uczestniczące w konferencji oraz kolejność zgłoszeń).

Zapewniamy:

bezpłatny udział w stażach,
fachową kadrę specjalistów,
materiały szkoleniowe,
odzież ochronną,
profesjonalny film dydaktyczny z możliwością wykorzystania w pracy z młodzieżą,
realizację staży na najnowocześniejszym sprzęcie stosowanym w gastronomii,
wyżywienie podczas staży,
zakwaterowanie,
zwrot kosztów podróży zgodnie z regulaminem Projektu,
atmosferę sprzyjającą integracji grupowej,
uzyskanie limitowanego certyfikatu  potwierdzającego  udział w doskonaleniu, atrakcyjny w dalszym rozwoju zawodowym i awansie.


 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronie www.projektctk.pl

nauczyciel-misrzem-mlodych-mistrzow