Nowy Prezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej

Opublikowano: 13-01-2022

W dniu 11 stycznia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Inicjatywy Kulinarne w Studio kulinarne „Smak Kariery” Carrefour. Zgodnie z planem Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10:00 od obrad dotychczasowego Zarządu za zamkniętymi drzwiami. Po dokonaniu wszystkich obowiązków administracyjnych rozpoczęła się część Sprawozdawcza, w której pierwszy głos zabrał były zarząd Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Po czterech latach owocnego działania wygasła kadencja dotychczasowego Zarządu. Przystąpiono do wyboru nowych Członków Zarządu. Rozpoczęto od przestawienia kandydata na Prezesa, którym był Michał Soliwoda. Zdecydowana większość uprawnionych do głosowania była za kandydaturą Nowego Prezesa oraz za wyborem Nowego Wiceprezesa Artura Lenczewskiego.

Michał Soliwoda                                                                              Artur Lenczewski

Dodatkowo powołano Komisję Rewizyjna w składzie: Krystian Sosnowski, Gieno Mientkiewicz