„Pływam bez promili” – zapraszamy do Ustki

Opublikowano: 10-08-2010

plywam_bez_promili.jpg

„Pływam bez promili” – społeczna odpowiedzialność w aspekcie spożywania alkoholu nad wodą.

Społeczna odpowiedzialność jaka spoczywa nie tylko na koncernach alkoholowych, ale także na każdym z nas jest bardzo ważnym aspektem życia i edukacji kolejnych pokoleń. Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association /PVA/ jest organizacją, która ma na celu m.in. propagowanie inicjatyw, które mają wpływ na kształtowanie postaw społecznych, związanych z odpowiedzialnym spożywaniem alkoholu.

Jednym z głównych działań jakie podjęliśmy i kontynuujemy wraz z partnerami, także w tym roku, jest akcja „Pływam bez promili”, która ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z korzystaniem z kąpielisk po spożyciu alkoholu.

W ramach kampanii, w nadmorskich kurortach, a także w miejscowościach położonymi nad jeziorami i rzekami w całej Polsce rozwieszone zostaną plakaty informujące o zagrożeniach związanych z uprawianiem sportów wodnych po spożyciu alkoholu. Przestrzegamy:

Albo alkohol, albo pływanie. Od tej reguły nie może być wyjątków!

Kampania obejmie także bardziej aktywne działania edukacyjne, które będą promowane podczas dwudniowej akcji 14-15 sierpnia br. w Ustce, poprzez stronę internetową http://www.plywambezpromili.pl/ oraz imprezy sportowe organizowane przez partnerów. Pragniemy, by działania popularyzujące trzeźwość promowane były także poprzez ogólnopolską i lokalną prasę, stacje radiowe i telewizyjne, Internet, ośrodki lokalne partnerów i konferencje prasowe.

 

„Pływam bez promili” – zapraszamy do Ustki

Opublikowano: 10-08-2010

plywam_bez_promili.jpg„Pływam bez promili” – społeczna odpowiedzialność w aspekcie spożywania alkoholu nad wodą.

Społeczna odpowiedzialność jaka spoczywa nie tylko na koncernach alkoholowych, ale także na każdym z nas jest bardzo ważnym aspektem życia i edukacji kolejnych pokoleń. Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association /PVA/ jest organizacją, która ma na celu m.in. propagowanie inicjatyw, które mają wpływ na kształtowanie postaw społecznych, związanych z odpowiedzialnym spożywaniem alkoholu.

Jednym z głównych działań jakie podjęliśmy i kontynuujemy wraz z partnerami, także w tym roku, jest akcja „Pływam bez promili”, która ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z korzystaniem z kąpielisk po spożyciu alkoholu.

W ramach kampanii, w nadmorskich kurortach, a także w miejscowościach położonymi nad jeziorami i rzekami w całej Polsce rozwieszone zostaną plakaty informujące o zagrożeniach związanych z uprawianiem sportów wodnych po spożyciu alkoholu. Przestrzegamy:

Albo alkohol, albo pływanie. Od tej reguły nie może być wyjątków!

Kampania obejmie także bardziej aktywne działania edukacyjne, które będą promowane podczas dwudniowej akcji 14-15 sierpnia br. w Ustce, poprzez stronę internetową http://www.plywambezpromili.pl/ oraz imprezy sportowe organizowane przez partnerów.