Bachusowe Potyczki Kulinarne dla szkół – 26.03

Opublikowano: 18-02-2020

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gastronomicznych do udziału w konkursie kulinarnym Bachusowe Potyczki Kulinarne, które odbędą się 26.03 w Zespole Szkół Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – organizator.
Koordynatorzy: Piotr Dubec i Mateusz Halkowicz
 
Celem konkursu jest przede wszystkim danie szansy pokazania się młodych kucharzom ze szkół gastronomicznych oraz zaprezentowanie jakości oraz walorów smakowych produktów regionalnych i sezonowych regionu lubuskiego
we współczesnej aranżacji dań.

Drużyna konkursowa powinna składać się z dwóch osób.

Potwierdzenie zgłoszenia do konkursu powinno być dokonane w formie pisemnej
drogą  email  na  załączonych  formularzach wraz z opisem technologicznym  oraz wyraźnym zdjęciem wykonywanej potrawy i przesłane na adres:
bachusowepotyczkikulinarne@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 lutego 2020 roku.
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora konkursu. Informacja
o zakwalifikowaniu się do konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 28
lutego 2020 roku

Zadanie konkursowe:
Każdy uczestnik  musi wykonać danie główne z użyciem: miodu, wina z winnicy lubuskiej, sera koziego, polędwiczki wieprzowej.
Pozostałe składniki w gestii uczestnika

Zapraszamy !!!

 
Kontakt:
W sprawach zgłoszeń i organizacyjnych dotyczących konkursu – Piotr Dubec tel. 604967498 e-mail: bachusowepotyczkikulinarne@gmail.com

W sprawach merytorycznych dotyczących przygotowania dań konkursowych –Mateusz Halkowicz tel. 697437619 e-mail: bachusowepotyczkikulinarne@gmail.com

Tutaj znajdziesz:Regulamin

Do otwarcia załączników niezbędny jest Acrobat Reader

Tutaj znajdziesz:Formularz

Do otwarcia załączników niezbędny jest Acrobat Reader

źródło: papaja.pl