Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Opublikowano: 06-08-2015

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Władze uczelni:
Rektor: dr Andrzej Stasiak
Kanclerz: mgr inż. Barbara Lemańska-Olasik
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr Małgorzata Dobroniak