Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

Opublikowano: 10-08-2015

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

Tel: 22 834 57 14
Fax: 22 834 57 14 wew. 107
e-mail: wstir@wstir.edu.pl

strona internetowa: www.wstir.edu.pl

Kierunki kształcenia:
Turystyka i Rekreacja

Specjalności:

  • Hotelarstwo i gastronomia,
  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego,
  • Obsługa podróżnicza w transporcie lotniczym,
  • Zarządzanie sportem i rekreacją.

Praktyki gastronomiczne i hotelarskie:
Hotel Sheraton,
Hotel Marriott,
Hotel Le Regina,
Hotel Felix,
Polish Prestige Hotels
oraz praktyki zagraniczne

Osiągnięcia szkoły:
Potwierdzeniem wartości rynkowej dyplomu naszej uczelni są wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Wyższych Uczelni 2008 (wskazującego na procentowy udział młodych absolwentów Uczelni, zajmujących kierownicze stanowiska, w 1409 zbadanych firmach różnych branż) tygodnika NEWSWEEK POLSKA:

– I miejsce wśród uczelni kształcących na kierunku turystyka i rekreacja
– IV miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce
– II miejsce w województwie mazowieckim

W rankingu szkół wyższych tygodnika Wprost WSTiR zajęła pierwsze miejsce spośród wszystkich uczelni kształcących w kierunku turystyki i rekreacji w latach 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 r.

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji jest pierwszą branżową uczelnią turystyczną, która otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus ‘98” za osiągnięcia w kształceniu kadr turystycznych w Polsce. WSTiR została odznaczona Medalem za Zasługi dla Turystyki. Uczelnia otrzymała również wyrazy uznania od Polskiej Organizacji Turystycznej za osiągnięcia dydaktyczne oraz znaczący wkład w rozwój turystyki oraz podziękowania od Polskiej Izby Turystyki za współpracę oraz wkład wniesiony w polskiej turystyki.

Naszą dydaktykę doceniła również Międzynarodowa Organizacja Czołowych Europejskich Szkół Hotelarskich EURHODIP (z siedzibą w Brukseli) przyjmując WSTiR w poczet swoich pełnoprawnych członków.