Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Opublikowano: 10-08-2015

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
Patron:Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Zarząd: dyrektor: Lilianna Zemła, wicedyrektorzy d/s pedagogicznych: Bożena Kania-Sitek, Elżbieta Żelińska, wicedyrektor d/s administracyjnych: Leszek Pindur

Adres: pl. Londzina 3, 43-400 Cieszyn

www, e-mail: www.zseg.cieszyn.pl, zseg@zseg.cieszyn.pl

Znani absolwenci: Bogdan Gałuszka, Sylwester Ochman, Andrzej Stabrawa, Tomasz Kiełbasa,Łukasz Kulka, Łukasz Posiak, Krzysztof Ogrocki, Ewa Dziadosz, Krzysztof Bronowski

Kierunki: pion gastronomiczny:
– technik żywienia i gospodarstwa domowego,
– technik kucharz,
– technik kelner,
– technik usług gastronomicznych,
– kucharz małej gastronomii.

Kursy/szkolenia/warsztaty:
– warsztaty gastronomiczne nt. żywienia zbiorowego w ramach wymiany młodzieży z francuską szkołą Lycée Alphonse Daudet de Barlin z Lille (realizacja: czerwiec i październik 2009),
– wakacyjne praktyki w zawodach: kucharz i kelner w bułgarskim kurorcie Albena (lipiec – sierpień 2007 i 2008).

Olimpiady/konkursy:
– Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów (V edycja – czerwiec 2010),
– Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów (II edycja – marzec 2010),
– I Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy (I edycja odbędzie się 18 listopada 2009).

Programy unijne realizowane:
– program EPANILAkredytacje kwalifikacji i umiejętności zawodowych (w ramach programu Leonardo DaVinci),
– projekt „Sarmackie tradycje kuchni staropolskiej” (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; realizacja: styczeń – kwiecień 2010).

O szkole: ZSEG jest największą szkołą w powiecie cieszyńskim (obecnie uczęszcza do nas prawie 1000 uczniów, z których ponad 400 uczy się w pionie gastronomicznym). Pion gastronomiczny bardzo prężnie działa w środowisku lokalnym organizując usługi cateringowe dla organizacji państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw (najbardziej prestiżowymi są przyjęcia organizowane dla Konsulatu RP w Ostrawie). Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w wielu konkursach szkolnych i o zasięgu ogólnopolskim.

Najpoważniejszymi konkursami branży gastronomicznej, w których co roku uczestniczymy, są:
– Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych w Krakowie (w br. Barbara Parzyk zdobyła wyróżnienie w kategorii kucharzy, natomiast Marek Szymala i Wojciech Wawak zdobyli nagrodę publiczności w kategorii kelnerów),
– Olimpiada Młodych Barmanów w Warszawie (w br. Ewa Dziadosz zajęła VI miejsce),
– Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych w Poznaniu.

Oprócz startów w konkursach krajowych nasi uczniowie sprawdzają swoje umiejętności w konkursach barmańskich w Republice Czeskiej.

Absolwenci naszej szkoły zajmują wysokie stanowiska w gastronomii na terenie Podbeskidzia.

Uwagi: ZSEG kształci uczniów w zawodach: ekonomiczno-handlowych, gastronomicznych i informatycznych, ale informacje zamieszczone powyżej dotyczą jedynie pionu gastronomicznego.