Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Opublikowano: 06-08-2015

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Dyrekcja:
mgr Adam Zoń – dyrektor
mgr Władysław Pindel – wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Teresa Mazurkiewicz – wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr inż. Wiesława Gąska – kierownik szkolenia praktycznego