Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Opublikowano: 10-08-2015

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
ul. Żołnierska 49, 10-560 OLSZTYN
email.: szkola@zsgs.olsztyn.pl
tel.: 89 533-75-65
www.zsgs.olsztyn.pl

Zarząd: Dyrektor szkoły: Małgorzata Świech-Twarowska
Wicedyrektorzy: Jadwiga Kochanowska, Janusz Groszkowski, Elżbieta Michalec
Kierownik szkolenia praktycznego: Grażyna Niedźwiecka 

1. Kształcimy w zawodach:

 • technik technologii żywności,
 • technik organizacji usług gastronomicznych,
 • kucharz,
 • kelner,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • kucharz małej gastronomii.

2. Nasze atuty:

 • doświadczona i życzliwa kadra,
 • przyjazna atmosfera,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminów zawodowych i matury,
 • możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych,
 • monitorowany budynek szkoły,
 • bogata baza dydaktyczna,
 • nowocześnie wyposażone pracownie gastronomiczne,
 • pracownie komputerowe,
 • biblioteka – centrum multimedialne,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań: sportowe, taneczno – muzyczne, teatralne, językowe, matematyczne i inne.

3. Sukcesy szkoły:

 • wyróżnienie I-go stopnia za Doskonałość Zarządzania w Kategorii Organizacji Edukacyjnych,
 • laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności,
 • I i III miejsce indywidualne oraz I zespołowe w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym o tytuł Mistrza Szkolnej Patelni,
 • I miejsce w etapie wojewódzkim parafiady: Moja Mała Ojczyzna,
 • II i III miejsce w konkursie kelnerskim Ogólnopolskiego Konkursu „Kuchnia Polska na Mazowszu”,
 • nominacja do Młodzieżowej Reprezentacji Polski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników,
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Olsztyna,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna.

4. Projekty unijne:

I. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZSGS w Olsztynie.
II. Wyposażenie ZSGS w Olsztynie w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia.
III. Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej, dostosowanie kwalifikacji     w zakresie kształcenia modułowego.
IV. Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych.
V. Szkolenie językowe dla nauczycieli języków obcych szkół gastronomiczno-hotelarskich szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych.
VI. Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur.
VII. Uczenie się przez cale życie COMENIUS – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
VIII. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów – kurs barmański dla uczniów ZSGS      w Olsztynie.
IX. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w ZSGS     w Olsztynie.
X. Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej.
XI. Wyposażenie CKU, CKP i Szkół Zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych.

5. Udział w przedsięwzięciach dających wymierne korzyści:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności.
 • Olimpiada Smaku.
 • Olimpiada Młodych Barmanów.
 • Olimpiada Przedsiębiorczości.
 • Młody Kreator Sztuki Kulinarnej.
 • Stół Pięknie Nakryty.
 • Junior Waiter.
 • Mistrz Szkolnej Patelni.
 • Kuchnia Polska na Mazowszu.
 • Smaki Warmii i Mazur.
 • Konkursy języków obcych.
 • Parafiada i inne.

6. W szkole odbywają się pokazy znanych Mistrzów Sztuki Kulinarnej– naszymi sprzymierzeńcami są m.in.: Carlos Gonzalez – Tejera, Robert Sowa, Dariusz Struciński, Adam Michalski, Marek Widomski, Roman Rogala.

7. Znani absolwenci: Dariusz Struciński,  Andrzej Bałdyga, Andrzej Zielaskiewicz, Jacek Piotr Zegler i wielu innych.