Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego

Opublikowano: 31-08-2015

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego

Adres: 00-680 Warszawa, ul.Poznańska 6/8,
tel./fax: (022)6285628, e-mail: sekretariat@admzsg.edu.pl, www: http://admzsg.edu.pl

4-letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr1 kształcące w zawodach:

  • technik hotelarstwa
  • technik organizacji usług gastronomicznych
  • kelner
  • kucharz

3-letnie Technikum Uzupełniające Nr1 kształcące w zawodzie

  • kucharz

2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  • kucharz małej gastronomii