Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Opublikowano: 10-08-2015

Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Patron: im. Jarosława Iwaszkiewicza

Adres: ul. Konarskiego 5 85¬066 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
e¬mail: gastronomikbd@poczta.onet.pl

Kierunki:
Technikum Gastronomiczne: kelner, kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych.
Technikum Hotelarskie: technik hotelarstwa.
Technikum Uzupełniające Gastronomiczne: kucharz.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz małej gastronomii.

Olimpiady/konkursy:
coroczni finaliści Olimpiady „Wiedzy o Źywieniu” W 2007 i w 2009 I miejsca w konkursie ogólnopolskim „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej” więcej informacji na ten temat na stronie www.unileverfoodsolutions.pl

O szkole:
Historia szkoły gastronomicznej sięga korzeniami aż do okresu międzywojennego. Wówczas to w roku 1928 powstała Żeńska Szkoła Zawodowa (gospodarcza). Właścicielem szkoły było Towarzystwo Popierania Pracy Zawodowej Kobiet. Zajmowała budynek przy ulicy Gdańskiej 119. W latach 1945 – 1949 szkoła przyspasabiała młodzież w kierunku żywienia rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Od roku szkolnego 1949/1950 wprowadzony został kierunek żywienia zbiorowego w zakładach otwartych i zamkniętych. Lata następne istnienia szkoły – to nieustanne przeprowadzki oraz ciągłe zmiany merytoryczne w programie nauczania. W 1953 r. następuje kolejna przeprowadzka szkoły do budynku przy ulicy Konarskiego 5. W gmachu tym od 1952 mieści się także szkoła odzieżowa. Następują dalsze zmiany nazwy szkoły. W latach 1952/57 było to Technikum Gastronomiczne i Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna o specjalności: żywienie zbiorowe, kucharz. W roku 1978 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Gastronomicznych i Odzieżowych w Bydgoszczy. Następnie w roku 1984 Zespół Szkół Gastronomicznych i Odzieżowych w Bydgoszczy przekształcono w ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH w Bydgoszczy z siedzibą w obiekcie przy ulicy Konarskiego 5. W skład Zespołu Szkół Gastronomicznych wchodziły: Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Technikum Gastronomiczne, Technikum Gastronomiczne dla Pracujących. Od roku 1984 szkoła jest samodzielną placówką, zajmuje też samodzielnie budynek przy ulicy Konarskiego 5. W 1990 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych oprócz szkoły zasadniczej i technikum powołano Liceum Zawodowe o specjalności kelner bufetowy.

szkola_bydgoszcz0892zsgh_bydgoszcz5025