Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Opublikowano: 10-08-2015

Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Adres: ul. M. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów
tel. 017- 7483500, tel./fax: 017- 7483553
e-mail:  zsg_rzeszow@pro.onet.pl, www:  http://zsg.rzeszow.net.pl/

Zespól Szkól Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, co roku opuszcza ponad trzystu absolwentów, dostarczając gastronomii i hotelarstwu wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Każdy z nich z dumą podkreśla, że ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest wysoko umieszczona. Nasi wychowankowie z szacunkiem wspominają znaną w środowisku szkołę zwaną popularnie „gastronomikiem” bądź „garami”.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli pracuje nad tym, aby absolwent naszej szkoły był otwarty, uczciwy, odpowiedzialny, przygotowany do świadomej aktywności w dorosłym życiu.
Na naszych absolwentów czeka Polska i Europa.

Szkoła kształci w specjalnościach:

 • technik hotelarz
 • technik kucharz
 • technik kelner
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • technik usług turystycznych
 • kucharz małej gastronomii

Baza szkoły:
Szkoła dysponuje dobrą bazą do szkolenia ogólnego i zawodowego:

 • biblioteka z czytelnią 12 stanowisk komputerowych
 • pracownie: matematyczne, fizyczna, chemiczna, geograficzna, hotelarska, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta
 • sala gimnastyczna 2
 • siłownia
 • 4 pracownie informatyczne i techniki pracy biurowej
 • Internat
 • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się na warsztatach szkolnych w stołówce internatu, hotelach, restauracjach o wysokim standardzie świadczonych usług. W okresie wakacji istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w ośrodkach wypoczynkowych w Polsce, Grecji, Francji, Słowacji, i innych.
Wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje dyrekcja szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne W Zespole Szkół Gastronomicznych młodzież może uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych takich jak:

 • kółko teatralne
 • Koło Poszukiwaczy Informacji
 • KSM
 • Caritas.
 • Koło Odrodzenie
 • Stowarzyszenie „Obieżyświat”
 • koła sportowe
 • Klub Unii Europejskiej
 • Stowarzyszenie „Łowcy Pereł”
 • Szkolne Biuro Karier
 • Szkolne Koło Żywieniowe
 • Uczniowski Klub sportowy „SET”

W ramach programu „Leonardo da Vinci” oraz Stowarzyszenia AEHT nasza szkoła współpracuje ze szkołami w Niemczech, Francji, Słowacji organizując wymianę młodzieży oraz konferencje i szkolenia.