Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Opublikowano: 10-08-2015

Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Adres:  ul Browarowa 1a 43-100 Tychy
tel. 032 227-36-32; faks 032 219-82-42  
 
Kierunki: 
Technikum: Technik technologii żywności, Kucharz, Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Kelner, Technik hotelarstwa, Technik organizacji usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Kucharz małej gastronomii, Piekarz, Cukiernik
 
Zarząd:
 Dyrektor: mgr inż. Joanna Żebrowska
 Wicedyrektorzy: mgr Barbara Bandura, mgr Arkadiusz Gniewek
 
Olimpiady i konkursy:
* Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywości
* Olimpiada Wiedzy o Żywności
* Wojewódzki Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik,
* Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
* Młody Kreator Sztuki Kulinarnej
* Konkurs Wiedzy o Karpiu i Jego Środowisku Naturalnym
* Młodzi gotują
* Igraszki kulinarne z …
* Ogólnopolski Bieg Kelnerów
* Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły

puchar_slaska

Programy unijne:
W ramach programu Leonardo da Vinci młodzież  wyjeżdża na praktyki do Włoch, Norwegii oraz na Maltę. Prowadzimy  również zajęcia w ramach programu Zawód moim atutem: Gotowanie po  angielsku, Trendy w sztuce kulinarnej i aranżacji stołu, Wariacje karmelowo-czekoladowe, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Zajęcia  dodatkowe z języka niemieckiego
 
O szkole:
Szkoła szczyci się wieloletnią tradycją – powstała w 1949 roku jako Technikum Przemysłu Browarniczego.Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami gastronomicznymi; nowoczesną pracownią piekarską i cukierniczą; laboratorium analitycznym; pracownią informatyczną; salami gimnastycznymi; siłownią…

Koła zainteresowań:
Klub Wolontariusza, Szkolne Koło PCK, Warsztaty plastyczne, Szkolny Klub Europejski, Zajęcia sportowe

turniej142turniej148

Praktyki:
młodzież odbywa praktyki w restauracjach, hotelach, piekarniach, zakładach przemysłu spożywczego na terenie regionu śląskiego a także w ośrodkach wczasowych w Ustroniu i Międzywodziu.