Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II

Opublikowano: 10-08-2015

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II

Nazwa szkoły:  Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Patron:Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II, Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła II
Zarząd: dyrektor – Ewa Lada
Adres: ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa
www.zssgil.edu.pl, e-mail: zssgl@edu.um.warszawa.pl

SZKOŁA Z TRADYCJAMI

ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH
ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa
tel./fax. 022 610-35-88
www.zssgil.edu.pl
                                                     

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II (4 lata)
zawody:

 • kucharz
 • kelner
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
  – specjalizacja: usługi hotelarsko-turystyczne

Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła II
zawody:

 • kucharz małej gastronomii (2 lata)
 • cukiernik (3 lata)

Technikum Uzupełniające Nr 2 (3 lata) dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej
zawód:

 • kucharz

Nasza szkoła daje szansę samorealizacji i pomaga uczniom w osiąganiu pełnego rozwoju. Posiadamy dobrze wyposażone  pracownie technologiczne oraz nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Zapewniamy szkolenie praktyczne w renomowanych hotelach, restauracjach, cukierniach. Uczniowie są laureatami olimpiad i konkursów. Dla chętnych osób oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Pracuje tu życzliwa i doświadczona kadra. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka, czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, bufet, gabinet pomocy przedlekarskiej, siłownia, sala tenisa stołowego, sala gimnastyczna.

Znani abiturienci:
– w zakresie gastronomii: Andrzej Bryk, Adam Michalski, Mariusz Nowicki, Mirosław Reszczyk
– w zakresie cukiernictwa i piekarstwa: Adam Grycan, Bogdan Mamaj, Stefan Mierzejewski, Tadeusz Linek

Kierunki:
w technikum:
kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego
w zasadniczej szkole zawodowej:
kucharz małej gastronomii, cukiernik.

Kursy/szkolenia/warsztaty:
Młodzież uczestniczy w szkoleniach z zakresu: aktualnych trendów w gastronomii, kuchni innych narodów, bierze udział w projekcie „Młodzi Mistrzowie Cukiernictwa” oraz w warsztatach z programu „Młodzi, kreatywni, przedsiębiorczy”.

Olimpiady/konkursy:
Uczniowie biorą udział w konkursach, turniejach, olimpiadach. Osiągają liczne sukcesy, np. w 2009 roku szkoła zdobyła:

 • w ogólnopolskim konkursie ”Kuchnia Polska na Mazowszu”
  – Grand PRIX,
  – I i II miejsce w konkursie kulinarnym,
  – II miejsce w konkursie kelnerskim
 • w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”
  – II miejsce
 • w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
  – I i II miejsce na Mazowszu,
  – III miejsce w Polsce w części praktycznej.

Ponadto dwaj uczniowie otrzymali nominację do Młodzieżowej Reprezentacji Polski Juniorów w Kulinarnych Mistrzostwach Świata w Luksemburgu w 2010 r.

O szkole:
Szkoła uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych i wychowawczych np. „Szkoła bez Przemocy”, „Patrz i zmieniaj”, „Szkoła Globalna”, „Ekoszkoła”. Za realizację zadań z zakresu edukacji rozwojowej w ramach międzynarodowego projektu uzyskała tytuł „Szkoły Globalnej” nadany przez Polską Akcję Humanitarną. Nowoczesna baza dydaktyczna, w tym doskonale wyposażone pracownie gastronomiczne pozwalają na kształcenie młodzieży na najwyższym poziomie.
Zajęcia praktyczne odbywają się w najlepszych hotelach Warszawy takich jak np. : Sheraton, Bristol, Jan III Sobieski, Mercury, Holiday Inn, MDM, Metropol.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.