ZSGH na ul: Majdańskiej w Warszawie

Opublikowano: 30-08-2015

ZSGH na ul: Majdańskiej w Warszawie

Zarząd: Dyrektor  Anna Chylińska, wicedyrektorzy: Urszula Augustyniak, Dobrosława Kowalska

Adres
: ul. Majdańska 30/36, 04-163 Warszawa
tel./fax: (22) 810 04 89,  http://www.zsgh.edu.pl, e-mail: info@zsgh.edu.pl

Kierunki kształcenia:

1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie:
a. Technik  Hotelarstwa
b. Technik organizacji usług gastronomicznych
c. Technik kucharz

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
a. Cukiernik
b. Kucharz małej gastronomii

Sylwetka absolwenta:
Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie Nr 2
a. Technik Hotelarstwa
Celem tego kierunku nauki jest przygotowanie naszych uczniów i absolwentów do pracy na wybranych stanowiskach w hotelach, motelach oraz innych podobnych obiektach turystycznych. Języki obce: angielski, niemiecki.

b. Technik organizacji usług gastronomicznych
Głównym Celem tego kierunku nauki jest przygotowanie naszych uczniów i absolwentów do pracy na wybranych stanowiskach w restauracjach, zakładach gastronomicznych oraz innych obiektach usług gastronomicznych. Języki obce: angielski, niemiecki.

c. Kucharz
Głównym celem kształcenia w klasach o profilu kucharz jest przygotowanie absolwentów do pracy na różnych stanowiskach w kuchniach obiektów gastronomicznych. Języki obce: angielski, niemiecki.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20

a. Cukiernik
Głównym Celem tego kierunku nauki jest przygotowanie naszych uczniów i absolwentów do pracy w cukierniach, innych zakładach produkcji cukierniczej oraz restauracjach. Po trzy letnim okresie nauki oraz odbyciu praktyk zawodowych nasz absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu czeladniczego w wyżej wymienionym zawodzie. Języki obce: rosyjski.

b. Kucharz małej gastronomii
Głównym Celem tego kierunku nauki jest przygotowanie naszych uczniów i absolwentów do pracy na stanowiskach w zakładach gastronomicznych, restauracjach. Po dwu letnim okresie nauki oraz odbyciu praktyk zawodowych nasz absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu czeladniczego w wyżej wymienionym zawodzie. Języki obce: angielski.

Programy unijne:
1. W roku 2010-2011 realizujemy projekt: „Będę atrakcyjnym pracownikiem – kursy zawodowe i staże”.
2. Uczestniczymy w E-Twinning.

Olimpiady, konkursy, sukcesy:

  •  Międzynarodowa Olimpiada Kulinarna w Erfurcie,
  • Młody Kreator Sztuki Kulinarnej,
  •  Olimpiada Smaków,
  •  Konkurs „Kucharska Osobowość”,
  • Plejada słodkich pomysłów,
  •  Konkurs „Savoir-vivre”,
  • Konkurs HIT SEZONU Nestle na Euro Gastro,
  • Olimpiada wiedzy o żywieniu


Praktyki:
Uczniowie z kierunków Technik hotelarstwa, Technik organizacji usług gastronomicznych, Kucharz odbywają praktyki w hotelach warszawskich cztero i pięciogwiazdkowych.
Uczniowie z kierunku Cukiernik, kucharz małej gastronomii odbywają praktyki w  zakładach cukierniczych: w hotelach, supermarketach, zakładach rzemieślniczych zrzeszonych lub nie w Cechu Rzemiosł Spożywczych.