Informacja ze spotkania z Minister J Emilewicz

Opublikowano: 10-03-2020

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 9 marca br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, na którym przedstawiciele branży turystycznej, w tym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego omówili aktualną sytuację związaną z wpływem koronawirusa na branżę oraz propozycje działań zaradczych. W wyniku spotkania powołano sztab antykryzysowy, którego członkiem został Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

W spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszeń branżowych uczestniczyli m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu odpowiedzialny za turystykę Andrzej Gut Mostowy oraz przedstawiciele ministerstwa finansów. IGHP reprezentowali Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP oraz Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby.

Najważniejsze dla branży hotelarskiej tematy dyskusji dotyczyły kwestii poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw hotelarskich, w tym elastycznego odroczenia zobowiązań podatkowych, długoterminowego odroczenia płatności składek ZUS, uruchomienia pożyczek do 10 mln zł z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz otwarcia niskooprocentowanych linii kredytowych przez BGK.

Konkretne rozwiązania pomocowe minister Emilewicz przedstawi dzisiaj.

Powołany zespół antykryzysowy będzie spotykał się co dwa tygodnie. Kolejne spotkanie odbędzie się 24 marca.

W załączeniu przesyłamy pismo skierowane do Pani Minister w powyższym temacie.

Z poważaniem,

Anna Kołtan

Główny Specjalista

 

ul. Mickiewicza 9 m. 4, 01-517 Warszawa
Tel.biura +(48) 22 251 79 11
ighp@ighp.pl  anna.koltan@ighp.pl
www.ighp.pl

 

SP-EU-WAW0120031009460