Wiadomość Prezesa WorldChefs 

Opublikowano: 18-03-2020

 

MESSAGE FROM THE WORLDCHEFS PRESIDENT

 
March 17, 2020

Dear Colleagues, Chefs and Friends around the world,

Many warm and heartfelt greetings to you and your family from Worldchefs.

During this time of challenge and difficulty caused by COVID-19, we want you to know that we are there with you and will continue to support you in any way possible. When the quarantine restrictions are over, it will be time once again to help those less fortunate and share our goodwill and consideration for others through a combination of passion, dedication and culinary skills.
 
As always, we will stand together and support each other. We will find a way to overcome the difficult times and despair caused by this pandemic. Together, let us do what we can, no matter how little or grand, to be that helping hand amidst this global crisis. Let us show compassion and consideration to our neighbors and in our local communities.
 
Families throughout the world will be seeking assistance and we will be there to support and offer our help because that is who we are and what we do. After all, we are a community of chefs, a global fraternity bonded by our profession in “the white jacket”.
For some, the difficulties will go beyond the health risks of the coronavirus and become significant financial and business concerns. Therefore, let us also remember to support our local restaurants, hotels, markets and business owners when possible, as they too will struggle to overcome this crisis.

In regard to the status of the Worldchefs Congress 2020 in Saint Petersburg, we will keep you posted. The final decision will be made by mid-April 2020 at the latest and it will be based on the global situation at that time.
 
In closing, I would like to personally thank you for everything you have done and will continue to do for Worldchefs, the chefs in your association, their families and the people in your communities. Your time and contributions are always recognized, appreciated and will be forever remembered.
 
May God Bless you and your family. May you always believe in the “power of the white jacket”.
 
 With Sincere Culinary Regards,

With the Best Culinary Regards,

Thomas A. Gugler
President
Worldchefs


 

 


WIADOMOŚĆ PREZESA WorldChefs 
17 marca 2020 r.
Drodzy Koledzy, Szefowie Kuchni i Przyjaciele z całego świata. Wiele ciepłych i serdecznych pozdrowień dla Was i Waszych rodzin z Worldchef. W tym czasie wyzwań i trudności spowodowanych przez COVID19 chcemy, abyście wiedzieli, że jesteśmy z Wami i będziemy  Was wspierać w jakikolwiek możliwy sposób. Po zakończeniu ograniczeń kwarantanny nadejdzie czas, aby pomóc tym, którzy mają mniej szczęścia i dzielić się naszą dobrą wolą i szacunkiem dla innych poprzez połączenie pasji, poświęcenia i umiejętności kulinarnych. Jak zawsze będziemy stać razem i wspierać się nawzajem. Znajdziemy sposób na przezwyciężenie trudnych czasów i rozpaczy spowodowanej tą pandemią. Wspólnie zróbmy, co w naszej mocy, bez względu na to, jak małe lub wielkie, aby być pomocną dłonią w czasie globalnego kryzysu. Okazujmy współczucie i szacunek naszym sąsiadom i społecznościom lokalnym. Rodziny na całym świecie będą szukać pomocy, a my będziemy tam, aby wspierać i oferować naszą pomoc.
W końcu jesteśmy wspólnotą szefów kuchni, globalnym bractwem związanym przez nasz zawód „białą kurtką”. Dla niektórych, trudności wykroczą poza ryzyko zdrowotne koronawirusa i staną się poważnymi problemami finansowymi i biznesowymi. Dlatego też pamiętajmy, aby w miarę możliwości wspierać nasze lokalne restauracje, hotele, rynki i właścicieli firm, ponieważ one również będą miały trudności z wyjściem z kryzysu. Jeśli chodzi o status Kongresu Worldchefs 2020 w Sankt Petersburgu, będziemy  Was informować . Ostateczna decyzja zostanie podjęta najpóźniej do połowy kwietnia 2020 r. I będzie oparta na globalnej sytuacji w tym czasie. Na zakończenie chciałbym osobiście podziękować za wszystko, co zrobiliście i nadal będziecie robić dla Worldchefs, szefów kuchni w Waszym stowarzyszeniu, ich rodzin i ludzi w twoich społecznościach. Wasz czas i wkład są zawsze uznawane, doceniane i na zawsze zostaną zapamiętane. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny. Obyście zawsze wierzyli w „moc białej kurtki”. Z poważaniem kulinarnym, Z najlepszymi pozdrowieniami kulinarnymi,
Thomas A. Gugler Prezydent Worldchefs