Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro

Opublikowano: 09-07-2018

W dniu 14 lipca 2018 roku w Narolu, w ramach „XIX Jarmarku Galicyjskiego – Smaki Roztocza”, odbędzie się V edycja Konkursu Kulinarnego „Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro“.

Konkurs w kategorii kucharze profesjonalni nominowany jest do Kulinarnego Pucharu Polski 2018, który odbędzie się we wrześniu 2018 na terenie MTP, podczas targów Polagra Gastro. 

Celem głównym Konkursu jest promocja produktów naturalnych, aktywizacja społeczna oraz budowanie świadomości w środowisku lokalnym dotyczącej walorów produktów naturalnych pod nazwą „Dary Lasów”. Propagując zdrową żywność przy wykorzystaniu produktów regionalnych producentów, zakłada się wsparcie rozwoju społeczno–gospodarczego na obszarach wiejskich. Realizowanie Konkursu przyczynia się do promocji regionu Roztocza, wykorzystując potencjał dziedzictwa kulinarnego regionu oraz kultywowanie tradycji kulinarnych wśród społeczności lokalnej i ogółu społeczeństwa, odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji Galicji.

Podstawą prac w Konkursie są naturalne produkty pochodzące od producentów regionalnych, które w trakcje procesu przetwarzania przyczynią się do popularyzacji tradycyjnych przepisów, służących wytworzeniu tradycyjnych dań we współczesnej aranżacji.

Produkt użyty w ramach Konkursu, wpisuje się w Program Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w realizowanej operacji pn.  „XIX Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza”, realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie, Miasto i Gmina Narol oraz Gminny Ośrodek Kultury w Narolu przy wsparciu i pomocy Partnerów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Narol. 

Ze strony Ogólnolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni sponsorami konkursu m.in. są :

 – SELGROS TRANSGOURMET

  – Nestlé Professional

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu oryginalnych dań kuchni polskiej i Regionalnej w nowoczesnej aranżacji.

W Konkursie bierze udział do 9 dwuosobowych zespołów kucharzy wyłonionych w drodze eliminacji z nadesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia Konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia  30 czerwca 2018 roku na adres: szczygielski.piotr@interia.pl.

Każda nadesłana receptura musi zawierać (druk zgłoszeniowy do pobrania):

 • nazwę potrawy
 • zdjęcie potrawy
 • wyszczególnione składniki z proporcjami podanymi na 10 porcji
 • opis wykonania dań
 • informacje o źródłowym pochodzeniu receptur (własna lub zapożyczona)

O zakwalifikowaniu drużyny do Konkursu decyduje KAPITUŁA KONKURSU.

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Finale Konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości do dnia 02 lipca 2018 roku.

Zakwalifikowane ekipy kucharskie zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału w Konkursie (drogą elektroniczną na adres: szczygielski.piotr@interia.pl) w terminie do dnia 06 lipca 2018 roku. 

Brak potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w wyznaczonym czasie, skutkować będzie dyskwalifikacją i zastąpienie ekipy ekipą rezerwową.

W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt z Piotrem  Szczygielskim na adres: szczygielski.piotr@interia.pl

Na przygotowanie dań Konkursowych uczestnicy mają 90 minut.

Przedmiotem Konkursu jest danie główne (6 porcji) i deser(6 porcji).

Obowiązkowymi produktami do przygotowania dania głównego są:    

– polędwica z sarny

– polskie grzyby kurki

– dowolny Fond w paście CHEF Nestlé Professional

Obowiązkowymi produktami do przygotowania deseru są:    

– polska jagoda leśna (borówka czarna)

– miód wielokwiatowy

Organizator na każdym stanowisku Konkursowym zapewnia : 

 • Piec konwekcyjno-parowy + GN-y – 1 szt./na stanowisko
 • Kuchenkę indukcyjną jednopłytową (jednostrefową) – 2 szt./na stanowisko  
 • Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym – 2 szt./na stanowisko     
 • Stół roboczy – 1 szt./na stanowisko  
 • Pakowarka próżniowa – 1 szt./na 3 stanowiska (worki uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie)
 • Schładzarka szokowa – 1 szt./na 3 stanowiska
 • Marynowarka ultradźwiękowa 1 szt./ na 3 stanowiska
 • Dodatkowe gniazda prądu – 3 szt./na stanowisko
 • Stół prezentacyjny – 1 szt.

Niezbędny sprzęt potrzebny do przygotowania dań konkursowych, porcelanę do prezentacji potraw, garnki

i patelnie (przystosowane do kuchenek indukcyjnych), drobny sprzęt kuchenny, itp. każda z ekip zabezpiecza

we własnym zakresie (przywozi ze sobą).

Organizator Konkursu (po wcześniejszym zgłoszeniu przez uczestników Konkursu listy zapotrzebowania produktów, nie później niż do dnia 06 lipca 2018 roku) zabezpieczy produkty obowiązkowe tj.:

– polędwica z sarny-  2000 g – „Dary lasów”

– polskie grzyby kurki-  1000 g – „Dary lasów”

– polska jagoda leśna-  1000 g – „Dary lasów”

– naturalny miód pszczeli-      0,5 litra

– Fond w paście CHEF Nestlé Professional (mix do wyboru)

Pozostałe produkty niezbędne do przygotowania dań konkursowych każda z ekip zabezpiecza we  własnym zakresie (przywozi ze sobą).

Organizator Konkursu dopuszcza przywiezienie ze sobą produktów obowiązkowych w formie nieprzetworzonej.

Tutaj znajdziesz : Arkusz zgłoszeniowy Profesjonaliści

Tutaj znajdziesz : Regulamin Profesjonaliści