Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z Gościem hotelowym

Opublikowano: 11-05-2011

17.06 Centrum Edukacji i Biznesu zaprasza do udziału w specjalistycznym cyklu warsztatów dla  osób  zatrudnionych w branży Horeca.

Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z Gościem hotelowym

ce-b

17.06.2011 –Poznań

Celem szkolenia jest poprawa wyników finansowych Hotelu poprzez pokazanie Hotelarzom jak zaangażowanie i dbałość o codzienną obsługę Gościa na najwyższym poziomie przyczynia się budowy pogłębionych  relacji z Klientami tym samym dodatkowo zwiększając zysk Obiektu.

Moduły warsztatu:

1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W KONTAKCIE Z GOŚCIEM JAKO PODSTAWA CODZIENNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ
2. STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI
3. STRATEGIE POSTĘPOWANIA Z GOŚCIEM  TRUDNYM, REKLAMACYJNYM I KONFLIKTOWYCH
4. ELEMENTY PSYCHOLOGII  W CODZIENNEJ PRAKTYCE ZAWODOWEJ HOTELARZA

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Rozwinięcie umiejętności efektywnego rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych i reklamacyjnych występujących w codziennej praktyce zawodowej („trudny gość”)
2. Pogłębienie umiejętności profesjonalnej obsługi, co radykalnie zwiększy szansę budowy długoterminowych, dobrych relacji  z dotychczasowymi oraz nowymi Gośćmi
3. Dzięki poznaniu psychologicznej wykładni motywów ludzkiego postępowania zyskanie wglądu w motywy różnych zachowań gości i odpowiedniego działania (w myśl zasady: „daj gościowi to, czego potrzebuje”)
4. Przedstawimy propozycje obsługi VIP w najlepszych Obiektach w Polsce i na świecie.

Szczegóły:  www.ceib.com.pl

Osoba kontaktowa:
Anna Górnicka
Tel. 795 299 158
Tel. 507 306 932
a.gornicka@ceib.com.pl

Szkoleniom Centrum Edukacji i Biznesu patronuje Polska Izba Turystyki, czasopisma: Świat Hoteli, Nowości Gastronomiczne, branżowe portale: NewsGastro.pl, Horecanet.pl, Horecainfo.pl, Platforma Gastronomiczna Papaja.